en
se

Copyright © 2023 Ari-Jukka Kalliomäki - All Rights Reserved.

AJ-FFP Sammutussauva on 100% kotimainen mallisuojattu tuote. PRH No: 26383* (FFP=FireFightingPole)

 

Sammutussauvalla pystytään suorittamaan turvallista, tehokasta ja edullista sammuttamista. Riskit savusukeltamalla tapahtuvaan sammuttamiseen verrattuna ovat hyvin pienet. Myös sammuttajien määrää voidaan supistaa merkittävästi perinteisiin menetelmiin verrattuna, kun turvaparia ja suuria taustajoukkoja ei tarvita. 0+2 lähdöllä saadaan tehokkas sammutustyö käyntiin nopeasti ja minimaalisin riskein.

 

Klikkaa kuvaa, niin video aukeaa

Sammutussauva korvaa savusukeltamista, sekä toimii tehokkaana sammutusmenetelmänä, kun vahvuus ei ole riittävä tai palo on kehittynyt liian voimakkaaksi savusukeltamista ajatellen. Mitä voimakkaampi palo, sitä tehokkaammaksi sauva on osoittautunut. Suihkuputkella vesisumu ei yllä esteen taakse, mutta sammutussauvan sumu suuntautuu myös taaksepäin. Tämä on sammutuksessa ulkoa käsin erittäin tärkeä ominaisuus. SAMMUTUSSAUVA YHDESSÄ SUIHKUPUTKEN KANSSA on tehokkain !!!

TÄSSÄ VIDEOLINKKI 12.03.22 Sammutushyökkäys sammutussauvalla, klikkaa kuvaa niin video aukeaa

KÄYTTÖKOULUTUS JA PEREHDYTYS

AJ-Sammutussauvalla sammuttamiseen ei tarvita pitkää perehdytystä. Sammuttajien aikaisempi koulutus toimii riittävänä pohjana sammutussauvalla sammuttamiseen. Muutamien esimerkkivideoiden näyttäminen ja sauvan käyttökoulutus yhdessä lyhyen teorian kanssa riittää. Pelastuslaitosten oma työnjohto pystyy oman perehdytyksensä jälkeen suorittamaan käyttökoulutuksen kaikille sammuttajille.

SAMMUTUSTEKNIIKKA RAKENNUSPALOISSA

Tehokkain tapa on sammuttaa saman aikaisesti sammutussauvalla ja suihkuputkella! Sammutussauvan käsittely on helppoa: paineeton sauva asetetaan palokuhteen sisälle n. 10-15 cm. Tämän jälkeen sulkuventiili avataan kokonaan ja sammutus alkaa. Sauvaa työnnetään nopeasti kohteen sisälle eri kulmissa mahdollisimman syvälle. Toimenpide toistetaan, kunnes palokohde on sammunut. Tämän jälkeen sauva vedetään takaisin kunnes suutin on jälleen 10-15 cm kohteen sisällä ja suihkua pidetään paikallaan n. 10 sek jotta aukon puoleinen seinä sammuu varmasti. Tämän jälkeen sammutussauva siirretään seuraavaan palokohteen aukkoon ja toimenpide toistetaan, kunnes palokuhde on sammunut. Mikäli yksiköstä löytyy miehistöä enemmän, suoritetaan sammutushyökkäyksiä samanaikaisesti useista palokohteen aukoista. Useilla hyökkäyksillä samanaikaisesti maksimoidaan sammutusteho.

Sammutussauvan siirtäminen on kevyttä: sulkuventtiilin suljettua, sauva tyhjentää itsensä tyhjennysaukon kautta, jolloin sauva on kevyt käsitellä.

Sauva on rekyylitön, eikä se ime ilmaa palotilaan. 1 sammuttaja voi asettaa sauvan palokohteen esim. ikkunasta sisälle ja jättää sauvan paikalleen suorittamaan miehittämättömänä sammutustyötä. Samanaikaisesti voidaan asettaa useita sauvoja samaan palokohteeseen. Sammutuskyky / sammuttaja on moninkertainen verrattuna perinteisiin menetelmiin. Ulottuma riittää lähes kaikkiin pientaloihin, niiden huoneisiin, sekä onteloihin. (katso videon https://www.youtube.com/watch?v=9UjnHEoNLgQ kohta  4:15 jossa sauva kohteen sisällä 6 m)  AJ-Sammutussauvan teho lisääntyy käyttämällä samanaikaisesti ST-Putkea. ST-Putki hoitaa savukaasujen ja kuumuuden  poiston ja AJ-Sammutussauva itse sammuttamisen. Sammutussauvan sumun määrä on moninkertainen perinteiseen suihkuputkeen verrattuna, tämän vuoksi rajut palot tukahtuvat nopeasti. Sammutussumu on suurimmalta osin pienijakoista vesisumua, jolloin höyrystyminen tapahtuu maksimaalisesti. Sumussa on mukana myös suurempaa vesipisaraa, joka etenee kastellen palokohteen. Savusukellusta samanaikaisesti ei suoriteta suuren löylyvaikutuksen vuoksi.

SAMMUTUSTEKNIIKKA AJONEUVOPALOISSA

Ajoneuvopaloissa tehokkain sammutustekniikka on sammuttaa yhdessä suihkuputken kanssa. Suihkuputkella sammutetaan ulkopuolen palo, esim. ajoneuvon alapuolinen palavan nesteen lammikko. Sammutussauva asetetaan ajoneuvon sisälle esim. ikkuna-aukosta, ajovaloumpion kautta tai pienestä raosta, jos umpioiden kautta ei pääse sisälle. Sauvan hana aukaistaan kokonaan auki ja sauvaa työnnetään nopeasti eri kulmissa ajoneuvon sisällä kunnes palo on sammunut. Sama toistetaan kunnes ajoneuvo on sammunut.

SAMMUTTAJIEN TYÖTURVALLISUUS JA ALTISTUMINEN

Sammutussauvalla sammuttaminen poistaa merkittävässä määrin savusukeltamista. Sammuttajien altistumiset savukaasuille ja saastuneille sammutusvesille on näin ollen minimaalista verrattuna perinteiseen savusukeltamalla suoritettuun sammuttamiseen.  Sammuttajien ei enää tarvitse automaattisesti altistaa itseään onnettomuuksille kiipeämällä sammuttamaan palopesäkkeitä. Ne voidaan sammuttaa merkittävässä määrin ulkoa käsin esim. lämpökameran näyttäessä, minne sammutussumu viedään. Tämä on työturvallisuutta parhaimmillaan.

SAMMUTUSSUMU

Klikkaa kuvaa, niin video aukeaa

AJ-Sammutussauva tuottaa voimakasta vesisumua 5 bar paineella 320 l/min ja 8 bar paineella 350 l/min. Sauvan suutin on 3D tulostetua työkaluterästä. Suuttimessa on kiihdytyskanavat, joilla veden nopeus nostetaan ennen peilaavaan pintaan osumista. Mainittakoon, että AJ-Sammutussauvassa ei ole muita liikkuvia tai kuluvia osia kuin sulkuventtiili. Näin ollen se ei helposti mene epäkuntoon.

SAMMUTUSSAUVAN VALINTA

Sauvat ovat pituudeltaan 2-6 m (lisäosan kanssa 8m). Varren pituus on määriteltävissä erikseen. Pienpaloissa, joissa päästään kohteen lähelle, suositeltava pituus on 2 tai 4 m. Pienpaloja ovat: autot, roskalavat ym. kohteet, joissa 2 tai 4 m sauva yltää kohteen yli. Sammutushyökkäys kohtuullisen voimakkuuden paloissa voidaan suorittaa ikkuna-tai oviaukoista 2 tai 4 m versiolla. 

Suurissa ja täyden palamisen vaiheessa olevissa paloissa, sauvan pituudeksi suositellaan min. 6 metriä. Sauvan varsia on siis saatavilla eri pituuksia. Pituudet määräytyvät kuljettavan ajoneuvon kapasiteetista. Säiliöyksikön katolle voi laittaa 6 m sauvan. Saatavilla myös kasattavaa mallia, joka kasataan 2 m elementeistä ja pituus voi olla väliltä 4-8m.

KÄRKIYKSIKKÖ

Kärkiyksikön tehtävänä on tavoittaa onnettomuuskohde nopeammin. Kärkiyksikön pienempi miehitys ei kuitenkaan mahdollista savusukeltamista työturvallisuuden vuoksi. Tämän vuoksi vaihtoehtoiset sammutustavat nousevat arvokkaaksi sammutusmenetelmäksi. Sammutustaktiikan nelikenttämallin mukainen hyökkäävä ulkoapäin sammuttaminen toimii tehokkaana menetelmänä. Sammutussauvan, letkujen ym. selvittäminen ennen seuraavien pelastusyksikköjen saapumista paikalle ja sammuttaminen sammutussauvalla, joko sammuttaa palon kokonaan tai rajoittaa sitä merkittävästi antaen pelastustoimille tärkeätä lisäaikaa.

*Sammutussauvan mallisuoja kattaa kaikki sammutussauvat, sen osat ja suuttimet. Mikäli vastaavanlaisia tuotteita ilmaantuu, pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä alla olevaan yhteystietoon. (Lyhyet läpilyöntiputket, eivät kuulu mallisuojan piiriin)

Tiedustelut: aj@ajbike.fi  tai 050-3588 256

Videoita:

https://www.youtube.com/watch?v=nTr6RQT1PZA                         Hyökkäys lyhyellä sauvalla, huonetila no: 1

https://www.youtube.com/watch?v=h69yHRgJBU8                         Hyökkäys lyhyellä sauvalla, huonetila no: 2

https://www.youtube.com/watch?v=BKBmC0qSCak                       Hyökkäys lyhyellä sauvalla, huonetila No:3

https://www.youtube.com/watch?v=1icZpBrkNYM                          Sammutussauvalla nurkkahuoneen sammuttaminen

https://www.youtube.com/watch?v=rk_btmEfKUg                           Porrashuoneen sammuttaminen sammutussauvalla

https://www.youtube.com/watch?v=T3NZwQf_fHs                         Yläkerran sammuttaminen sammmutussauvalla

https://www.youtube.com/watch?v=tvkaYVvxu70                           Henkilöauton sammuttaminen No1 Ilmakuva

https://www.youtube.com/watch?v=UaXdcmu1osA                        Henkilöauton sammuttaminen No1

https://www.youtube.com/watch?v=GQpR7Z6IIb8                          Henkilöauton sammuttaminen No2 Ilmakuva

https://www.youtube.com/watch?v=_75Qy1pl5OM                         Henkilöauton sammuttaminen No2

https://www.youtube.com/watch?v=Fjb0pJ7yz18                            Henkilöauton sammuttaminen No2 moottoritila

Copyright © 2023 Ari-Jukka Kalliomäki, GlobalFireFightingPole - All Rights Reserved.

Yhteystiedot: 

aj@ajbike.fi

Ari-Jukka Kalliomäki +358-50-3588256

Seuraava sivu

Lisää uutisia