fi
en

MC-Vinterförvaring

Motorcycklar sesong 2021-2022

Förvaringsplats vinter tills 15.04.2023* : 140 € Stora motorcyklar + 15€ (HD, cruiser, BMW LT, GT1600 )

Batteri underhåll (losstagning och montering enligt timdebitering) : 12 €

Tvätt och wax**: 55 €

Kädjaservice** (tvätt, smörjning, spel, linjering): 34,90 €

Oljebyte och andra serviceåtgärder enligt timdebitering.

Det är bra att utföra olika serviceåtgärder under vintertid, t.ex. intervall-/säsongservice

* Max förvaringstid 1.9.2022- 15.4.2023. Överloppstid 30 € / börjande månad. Motorcykeln får inte ha bak / sidväskor fastmonterad.

** Utförs om tidtabell ger till, vi garanterar inte att det blir gjort.

Villkor: Förvaringsplatsen betalas när fordonet hämtas in, servicen faktureras när den blir färdig.  

Förvaringsplats är varm hall i välbevakat område där finns många egnahemshus.

Ehdot: AJ-Bike Oy edellyttää, että ajoneuvon omistajalla/haltijalla on voimassaoleva palo- ja varkausvakuutus. Vastuu omavastuuosuudesta säilyy ajoneuvon omistajalla / haltijalla. Mikäli vakuutusta ei ole, ajoneuvon omistaja vastaa itse ajoneuvon/ajoneuvojen vahingoista mahdollisen tulipalon, varkauden tai ilkivallan tapahduttua. Säilytyspaikan sijainti on luottamuksellinen.

Hyväksyn ehdot: Vaasassa _____ / _____ 2022

 

____________________________________________________________________________

                             allekirjoitus ja nimenselvennys