fi
en

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523 / 99) 10 §

Skapad 7.3.2019

1. Registrar

AJ-Bike Oy
Smedsbyvägen 225
65610 Smedsby

2. Ansvarig för registrering och / eller kontaktperson:

Ari-Jukka Kalliomäki

3. Namn på registret

AJ-Bike Oy kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets syfte)

Underhålla kundrelationer och kund- och marknadsföringskommunikation

5. Innehållet i registret

Kundens grundinformation som: Namn, Telefonnummer, E-post address, Kontaktinformation, Beställningshistorik

6. Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar från AJ-Bike Oy kunderna de uppgifter som användaren själv rapporterar när man använder webbplatsen / tjänsterna.

7. Regelbunden offentliggörande av information och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Ingen regelbunden information till tredje part. Ingen offentliggörande av data utanför EU eller EES.

8. Principer för registersäkerhet

Informationen i användarregistret för e-handel lagras i styrsystemet, vilket är skyddat av operativsystemets säkerhetsprogram. Åtkomst till systemet kräver att du anger ett användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandvägg. Endast vissa fördefinierade anställda hos regulatorn kan komma åt  informationen i registret som lagras i systemet. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade utrymmen.

9. Registrerad registreringsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda regulatorn att behandla uppgifter om honom / henne direkt för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och opinionsundersökningar samt personlig spårning och släktforskning. Förbudet måste göras skriftligen och adresseras till de personer som är ansvariga för registret.

10. Registrerad inspektionsrätt

Den registrerade har rätt att inspektera de uppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dessa. Inspektionsansökan måste göras skriftligen och adresseras till den som ansvarar för registret.

11. Korrigera information

Den registeransvarige ska korrigera, radera eller komplettera alla personuppgifter i registret som är oriktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för bearbetningens syfte, antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade måste kontakta registrarens registeransvarige för att korrigera informationen.